Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

UYAP Bilgi Sisteminden sorgulama yapmak: Sorgulama yöntemi ile cep telefonundan 4060’a gönderilecek SMS ile UYAP Bilgi Sisteminde yer alan dosyaların durumu hakkında bilgi alınabilir.

Taraf olduğum bir dosyanın bilirkişi raporuna itiraz edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Bu işlem için aşağıdaki formata uygun oluşturulacak mesajı 4060 a gönderiniz.

Sorgu Şekli: TC_KIMLIK_NO DOSYA_NO BILIRKISIRAPORITIRAZ

Örnek Sorgu: 11111111111 2008/1 BILIRKISIRAPORITIRAZ

Cevap olarak gönderilen örnek mesaj: “2008/1 sayılı dosyada 15/05/2008 Tarihinde bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir.”

Not: Avukatlar için vekil oldukları dosyaların sorgulamasında mesaj formatları vatandaş ile aynı olup yalnızca mesaj kodunun başına AV eklenmesi gerekmektedir.