Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Aile geçim indirim yardımı veya asgari geçim indirimi olarak bilinen ve her yıl yeniden doldurulan Agi formu hakkında bilgi vereceğiz. Asgari geçim indirim ücreti Eskiden Vergi iadesi zarfları doldurularak bir vergi iade indirimi almak söz konusuydu. Ancak artık AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Adı altında Çalışan herkese maaşına ek olarak ödenmektedir.

Yeni İş başlangıçlarında AGİ Aile Durum Bildirim Formu Doldurulması gerekmektedir.

Aile durum bildirim formuna göre ;

Eşin çalışıp çalışmama durumu,

Çocukların okuyup okumadığı,

Ek gelire sahip olunup olunmadığına bağlı olarak aylık ele geçen miktarlar tespit edilerek maaşınıza ek olarak ödenir.

En Alttaki Linkten AİLE BİLDİRİM FORMUnu İndirebilirsiniz.

Formu Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
1- Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir.
2- Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.
3- Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.
4- Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.
5- İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
6- Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

Aile bildirim formunu indirmek için tıklayın.

Görüşünü Bildir

Yorum Yapmak İçin Tıkla