Dizi veya Programları RTÜK Nasıl Şikayet Ederim? Şikayet Yazın

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilebilecek televizyon izleme alışkanlıkları sağlıksız televizyon programları, dizileri, yayınları sonucunda çok büyük ailevi bozulmalara, toplumsal problemlere neden olmaktadır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34. maddesinde belirlenmiştir. Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur.

Günümüzdeki programlar ve özellikle diziler, geleneksel örf, adet ve inançlarımıza ters durumları yansıtmakta ve buna rağmen çok fazla izlenme oranlarına sahiptirler. Gerek yetişkinler gerekse bu dizileri, programları izlemek durumunda kalan çocuklar farkında olmadan etkilenmektedirler. Bu tip problemler, suç oranlarının artması, şiddet olaylarının artması ve ahlaki çöküşü beraberinde getiriyor.
Duyarlı vatandaşlar ise bahsedeceğim şekilde konuyu Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) na şikayet ederek bu tip dizilerin, programların engellenmesi, dizi ve program yapımcılarının uyarılması, cezalandırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Uygunsuz Diziler, Programlar RTÜK’e Nasıl Şikayet Edilir.
RTÜK’e şikayette bulunmak için isterseniz Rtük iletişim merkezi 444 1 178 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz veya rtük web şikayet hattı www.rtuk.org.tr adresinden şikayetinizi yazılı olarak dile getirebilirsiniz. Konu ile ilgili uzmanlar şikayetinizi değerlendirip dikkate alacaklardır.